Definisi Individu yang berhubung dengan dalam satu ruang pembelajaran seperti pusat tuisyen, pusat memandu, taska dan sebagainya dalam tempoh jangkamasa yang munasabah.