Slot tarikh dan masa janji temu bergantung kepada fasiliti kesihatan yang terlibat. Pelanggan boleh semak dan memilih slot janji temu yang dibuka olehf asiliti kesihatan berdekatan jika terdapat pilihan tarikh dan masa yang sesuai.