Anda akan diberi makluman daripada fasiliti kesihatan sekiranya janji temuanda telah dibatalkan. Makluman melalui notifikasi atas talian di dalam aplikasi juga akan diberikan kepada pelanggan yang dibatalkan tempahan janji temu mereka.