Kumpulan darah yang direkodkan dari pusat kutipan darah adalah
yang sebenar. Sila terus ke pusat kutipan darah tersebut atau pusat kutipan darah berdekatan untuk pertanyaan lanjut.